Co warto wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej?

Polisa ubezpieczeniowa, to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Obejmuje m. in. dane o: Ubezpieczycielu, numerze umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, obszarze ubezpieczenia, terminie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej/ubezpieczenia, wielkości stawki ubezpieczeniowej. Więc, należałoby wiedzieć czym naprawdę wyróżnia się polisa ubezpieczeniowa oraz jakie informacje zwykle się w niej znajdują.

Polisa ubezpieczeniowa – co należałoby wiedzieć?

Polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie), wystawiana poprzez ubezpieczyciela ubezpieczającemu, winna mieć takie dane, jak informacje ubezpieczającego, czas ubezpieczenia natomiast również suma ubezpieczenia. Na polisie wielokrotnie występuje również wielkość stawki ubezpieczeniowej. Jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna, wtedy na informacje składają się takie dane, jak imię oraz nazwisko, adres i numer PESEL. W wypadku osób prawnych, ubezpieczyciele z zasady potrzebują większej ilości informacji o ubezpieczającym.

W pewnych wypadkach suma ubezpieczenia to minimalna suma gwarancyjna, jaką nakłada na nas ustawodawca. Nierzadko w takich wypadkach na polisie odnajdziemy informację, iż sumą ubezpieczenia jest minimalna suma gwarancyjna zgodnie z dobrą ustawą. W większości ubezpieczeń dobrowolnych ubezpieczyciel wykorzystuje franszyzy redukcyjną czy integralną. Wielkości tychże franszyz zwykle są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czym różnią się polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie nie jest jednowymiarowym artykułem, gdyż mamy do doboru parę typów ochrony. Polisy różnią się od siebie ze względu na:
ilość ubezpieczonych, zastosowanie stawki, okres trwania umowy, lub też wiek osoby ubezpieczonej. Także polisy różnią się od siebie pod względem doboru sumy ubezpieczenia, wielkości stawki lub obszaru ochrony. Znaczy to, iż choćby ów sam artykuł w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym kupiony poprzez dwie przeróżne osoby może stanowić dwa całkowicie przeróżne artykuły ochronne.

Właściwości umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest obustronnie zobowiązująca, odpłatna oraz nierzadko ma charakter masowy. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, iż ma ustandaryzowaną formę oraz nierzadko brak czy małe możliwości w obszarze negocjacji. Po zaznajomieniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) możesz zaakceptować oferowane warunki oraz zatwierdzić umowę czy ewentualnie od niej odstąpić. Ważną cechą umowy ubezpieczenia jest też tzw. najwyższa dobra wola, jaką rozumieć należy jako wspólne zaufanie stron umowy.

Jakie są cechy dobrego ubezpieczenia samochodowego?

Szeroka ochrona

Ubezpieczenie samochodu w Link4 zapewniać powinno odpowiedni zakres ochronny. Wiemy doskonale, że polisa OC jest w pewnym sensie ustawowo gwarantowana. Jednak AC to już całkiem inna bajka. W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową w razie jakichkolwiek szkód, które są wyrządzane na osobach czy też na mieniach przez sprawcę kierującego pojazdem ubezpieczonym.

Z kolei ubezpieczenie AC obejmować może takowe zdarzenia jak: akty wandalizmu, kradzież samochodu, kradzież wyposażenia, uszkodzenie pojazdu w wyniku zderzenia, uszkodzenia pojazdy na skutek stłuczki ze zwierzęciem, a poza tym właściciele pojazdów wykupić mogą sobie ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie szyb czy też wiele innego rodzaju polis dodatkowych. Poszerzają one zakres ubezpieczeniowej ochrony.

Bardzo atrakcyjna cena

Dobre ubezpieczenie samochodu charakteryzować się powinno niezmiernie korzystną ceną. Jednak nie chodzi o wybór możliwie najtańszej polisy, ponieważ to oznacza zwykle zakres niedostateczny ubezpieczeniowej ochrony.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC, to oferty porównywać można faktycznie pod względem samej ceny. Jednak nie jest to polecane w przypadku polisy AC. Im jest ona tańsza, tym najczęściej ma bardzo wiele wyłączeń oraz obwarowań dodatkowymi warunkami. Możemy tutaj wymienić niski zakres ochrony, wysoki udział własny w szkodzie czy też wysoką franszyzę integralną.

Gdy wybieramy ubezpieczenie pojazdu, to wyważyć należy pomiędzy jakością ubezpieczenia a samą ceną. W tymże celu porównać najlepiej oferty, które są przygotowane przez kilka ubezpieczeniowych towarzystw pod kątem bardzo wielu istotnych parametrów. Dopiero później możemy porównać cenowo ubezpieczenia podobne.

Likwidacja szybka szkody

Wybierając dobre ubezpieczenie samochodowe, warto zwrócić uwagę na samą sprawność w likwidowaniu szkód. Jest to takie istotne, że w przypadku uszkodzonego mocno samochodu – zwlekanie z jego naprawą stanowić będzie dla właścicieli naprawdę duże utrudnienie. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby ubezpieczeniowe towarzystwo podjęło bardzo szybko wszelkie działania, które prowadza do naprawy uszkodzeń czy też wypłaty odszkodowania.

Wybierając daną polisę komunikacyjną, to musimy sprawdzić czy ubezpieczyciel należy do tak zwanego systemu BLS, a więc bezpośredniej likwidacji szkód. Takowe rozwiązanie pozwala na dopełnienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawy bezpośrednio z towarzystwem swoim.

Jakie są cechy dobrej firmy ubezpieczeniowej?

Szeroka oferta

W świecie coraz bardzo chaotycznym oraz przy szybkim tempie życia musimy zadbać o to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz także swojej rodzinie. Jest to zasadnie wręcz kluczowe każdej odpowiedzialnej osoby. Możemy to przede wszystkim zrobić, gdy będziemy współpracować z dobrej jakości firmą ubezpieczeniową. Przykładem jest chociażby Link4. Taka firma zadba o nasz codzienny spokój. A jak rozpoznamy rzeczywiście firmę, w której pracują sami profesjonaliści?

Dobra firma ubezpieczeniowa jest miejscem, do której udać się możemy w przypadku przeróżnych potrzeb. Może to być chęć ubezpieczenia domu, samochodu czy też nawet własnej firmy. Dla klienta to także oznacza wiele korzyści praktycznych, jak możliwość łączenia pakietów, co wiąże się najczęściej ze znacznie niższą ceną całościową. Dobre firmy ubezpieczeniowe starają się także dopasowywać nieustannie do potrzeb rzeczywistości, która cały czas się zmienia. Dlatego też oferuje typy ubezpieczeń znacznie bardziej niszowe.

Spory staż na rynku

Kolejnym wyznacznikiem dobrej oraz uznanej firmy ubezpieczeniowej jest jej bardzo długi staż na rynku. Dlaczego czynnik ten jest taki ważny? Przede wszystkim pokazuje nam, że firma zdołała uzyskać zaufanie oraz nakierowana jest na wizerunek długoterminowy, nie zaś na bardzo szybkie korzyści kosztem klientów, tak jak to ma miejsce w przypadku co po niektórych podmiotów. Gdy doświadczenie danej firmy ubezpieczeniowej sięga dziewięćdziesiątych lat czy też wczesnych dwutysięcznych mówi samo za siebie.

Skupienie na potrzebach klientów

Dla wielu osób najważniejszą cechą dobrej firmy ubezpieczeniowej jest sam sposób, w jaki jej doradcy obsługują swoich klientów. Jak to powinno wyglądać w praktyce? Przede wszystkim agent powinien być skupiony całkowicie na wszelkich potrzebach rozmówcy oraz także zadawać mu dogłębne pytania. Wszystko po to, aby móc dopasować możliwie jak najlepszą ofertę. Przejawem troski o samego klienta jest również szacunek okazywany, nastawienie bardzo przyjazne oraz przekazywanie konkretnych, jak i także jasnych informacji. Nie zależy nam (jako klientom) zachwalanie marketingowe danego produktu.

Dobra firma ubezpieczeniowa jest miejscem, w którym klient wybierać może spośród bardzo szerokiej palety możliwości oraz także ubezpieczenia, które jest wręcz szyte na miarę. Na pewno dobrych firm ubezpieczeniowych na rynku nie brakuje. Link4 jest tego najlepszym przykładem.

Copyright © 2021